ReadyPlanet.com
dot


เรื่องจริงพระเจ้าตาก


 

"เรื่องจริง ของพระเจ้าตาก"

เรื่องราวนี้เป็นเรื่อง เล่าจากประสบการณ์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ จิตธัมโท /หรือพระครูเจริญ จิตธัมโม) ซึ่งได้เจริญกรรมฐานจนได้อนิสงส์สามอย่างคือ ระลึกชาติได้เจ็ดชาติ เห็นกฏแห่งกรรม และเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้

"เรื่องจริง ของพระเจ้าตาก"

สรุปข้อเท็จจริงเรื่องพระเจ้าตากสิ้นพระชนม์อย่างไร

ข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ที่ว่าพระเจ้าตากนั้นเป็นผู้กู้เอกราชให้กับ ไทยนั้น พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญ และเสียสละอย่างมาก อย่างที่ชนธรรมดามิได้ล่วงรู้.กมากมาย แต่เรื่องที่จะเล่า เกี่ยวกับพระเจ้าตากนั้นไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกัน

- พระเจ้าตากมิใช่เป็นลูกของคนจีนสามัญชนตามประวัติศาสตร์ แต่เป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสนมลับชาวจีนชื่อไหฮอง แต่เนื่องจากสมัยอยุธยานั้นมีการแก่งแย่งชิงดีกันมาก มีการฆ่ากันเพื่อชิงราชสมบัติ พระมารดาของพระเจ้าตากเกรงจะเป็นอันตรายจึงได้ปิดเป็นความลับ และบอกว่าบิดาของพระเจ้าตากชื่อไหฮอง (ชื่อของนางเอง) และมารดาชื่อนางนกเอี้ยง (ชื่อที่แต่งขึ้นไม่มีตัวตนจริง)

ประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกบันทึกไปตามเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เป็นว่าเป็นไป โดยที่หามีใครรู้ข้อเท็จจริงไม่(โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าในสมัยที่เรียน ประวัติศาสตร์นั้น ก็มีความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับพระมหากษัตริย์นั้นจะ เกิดมาจากคนสามัญชนเพียงเท่านั้น เพราะผู้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์นั้นย่อมต้องมีบุญบารมีสูง ย่อมน่าจะสืบสายเลือดมาจากเชื้อพระวงค์)

- พระเจ้าตากไม่ได้สติวิปลาสและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ดังที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ ความจริง เป็นพระประสงค์ของพระองค์เองที่จะสละความเป็นกษัตริย์เพื่อหันไปออกผนวช เป็นพระภิกษุ จึงได้ขอร้องให้พระสหายร่วมสาบานปราบดาภิเษกแทน (พระสหายนี้คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเอง) ความจริง พระสหายนั้นมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเจ้าตากเป็นมั่น มิได้มีความคิดที่จะก่อกบฏหรือหวังขึ้นตั้งตัวเป็น กษัตริย์ และก็ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตาก แต่ด้วยเหตุผลของพระเจ้าตากว่า พระองค์ เป็นกษัตริย์ที่ยากจนเข็ญใจ เงินในท้องพระคลังไม่มีเลย ไม่มีแม้แต่เบญจาชกกุณฑ์ (เครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชา มี ๕ ได้แก่ พระขรรค์ ธารพระกร อุณหิส ฉลองพระบาท และ วาลวิชนี) เนื่องจากผลของสงคราม ข้าวยากหมากแพง พระองค์ต้องช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ จน ต้องเป็นหนี้กับจีนถึงหกหมื่นตำลึง ถ้าหากพระองค์จะค่อยๆ ผ่อนใช้ก็พอได้ แต่เมื่อรู้ว่าจีนคิดมิซื่อหวังยึด เอาไทยเป็นของตน ดังนั้นจึงมิอาจยอมได้ ทรงคิดว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุด พระองค์ทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ โดยแสร้งทำตนว่าสติวิปลาส แล้วให้พระสหายขึ้น ปราบดาภิเษก ถึงตอนนั้นจีนก็ไม่สามารถยึดเอาไทยไปได้ เพราะผู้ที่ทำสัญญากับจีนนั้นเป็นพระเจ้าตาก เพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบ

ผู้ที่ถูกสังหารด้วยท่อนจันทน์ ไม่ใช่พระเจ้าตาก แต่เป็นสหาย.กคน (หลวงอาสาศึก) ที่หน้าตาท่าทางคล้ายกับพระเจ้าตากเป็นอันมาก ยอมเสียสละชีวิตตนแทน ส่วนพระเจ้าตากนั้นพระสหายได้แอบพาหนีไปที่อื่นอย่างปลอดภัยนี่แสดงให้เห็น ถึงความเสียสละของพระเจ้าตาก กับความรักความสามัคคีและความซื่อสัตย์ที่พระสหายมีต่อพระเจ้าตากนั้นเป็น ที่สูงสุด และนี้จึงเป็นผลบุญให้พระสหายซึ่งต่อมาได้สืบพระราชวงค์ใหม่ ได้มีแต่ความเจริญยั่งยืนสืบยาวนานตลอดรัชกาล

พระเจ้าตากสิ้นพระชนม์ (ละสังขาร) อย่างไร

เมื่อครั้งที่พระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายในป่า ได้พบกับพระรูปหนึ่งได้ให้กรรมฐานแก่พระเจ้าตาก จึงทรงมิอยากครองราชต่อไป ทรงดำเนินแผนการว่า ทางอยุธยาเกิดเรื่อง จึงสั่งให้พระยาสวรรค์ยกกองทัพไปปราบ เสร็จแล้วให้กลับมายังกรุงธนบุรีและล้อมพระราชฐานไว้ แล้วจับพระองค์บวชเสีย แต่ปรากฏว่าพระยาสวรรค์เกิดลืมตัวอยากเป็นใหญ่ตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาจริงๆ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่หนึ่ง) จึงได้ยกทัพลงมาปราบส่วนพระเจ้าตากได้ไปเจริญวิปัสนากรรมฐานในถ้ำแห่งหนึ่ง ที่เพชรบุรี ในวันที่พระองค์บรรลุธรรมสูงสุดคือวันที่ท่านละสังขารขณะที่กำลังดูดดื่ม อยู่ในวิมุติสุข พระองค์ถูกชายสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศรีษะอย่างนับไม่ถ้วน ชายสองคนนั้นเป็นพวกกลุ่มคนที่ต้องการเอาความดีความชอบเมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่พระเจ้าตากตัวจริงจึงสืบหาเพื่อตามสังหาร แต่กรรมตามทัน มีการกบฏซ้อนกบฎกันวุ่นวายพวกนั้นก็ฆ่ากันตายเองส่วนพระเจ้าตากได้สำเร็จ เป็นพระอรหันต์กลายเป็นวิสุทธิเทพในที่สุด

หนังสืออ้างอิง ความหลงในสงสาร, (สุทัสสา อ่อนค้อม), ๒๕๔๙

- เรื่องราวนี้เป็นเรื่อง เล่าจากประสบการณ์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ จิตธัมโท /หรือพระครูเจริญ จิตธัมโม) ซึ่งได้เจริญกรรมฐานจนได้อนิสงส์สามอย่างคือ ระลึกชาติได้เจ็ดชาติ เห็นกฏแห่งกรรม และเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ ท่านได้พบกับพระเจ้าตากซึ่งเป็นพระวิสุทธิเทพแล้วเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน พระเจ้าตาก

ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังด้วยต้องการให้นำไปเผยแพร่ข้อเท็จ จริง เพราะท่านเห็นว่าคนไทยเราต่างมีความขัดแย้งกันมากมาย ที่สำคัญคือท่านไม่ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียเพราะจากความเข้าใจ ผิดและความมิชฉาทิฐิ

- ท่านที่ได้อ่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ปัญญาและสัมมาทิฐิของแต่ละบุคคล แต่โดยส่วนตัวของข้าพเจ้ามิได้มีอำนาจอิทธิฤทธิ์ใดๆ ที่จะเห็นได้ว่าเรื่องที่เล่านั้นจริงหรือไม่ เพียงแต่อ่านแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่จะเล่าต่อต่อให้แก่กัน โดยหวังว่าอานิสงค์นี้จะช่วยก่อให้เกิคผลแก่ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ประชาชนได้เกิดความสามัคคี อย่าได้มีความขัดแย้งแตกแยกกัน จงเกิดปัญญาและสัมมาทิฐิ รู้ข้อเท็จจริงด้วยปัญญาของตนเอง มิใช่จากการฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วมิได้ไตร่ตรองจนทำให้เกิดความ ทะเลาะเบาะแว้ง


 

ขอบคุณ

http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=1396ผู้ตั้งกระทู้ qq :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-12 07:49:29


[1] 2 3 4 5 6 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1457853)

น่าจะเนอย่างนั้นเพาะคนที่จะเปนพระมหากษัตริย์ต้องเปนผู้มีบุญยาธิการมากและ  ร 1คงไม่คิดทรยศ  อยากได้บ้านเมื่อง ตั้งตนเปนใหญ่ขนาดจะฆ่าพระมหากษัตริย์ตาย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนนหลงไหลอดีต วันที่ตอบ 2009-09-01 14:08:31


ความคิดเห็นที่ 2 (1463919)

ที่ได้เจอกับตัวเองมา ก็เป็นดังข้างต้นนี้ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกหลานสยาม วันที่ตอบ 2009-10-10 12:06:40


ความคิดเห็นที่ 3 (1467592)

ประวัติศาสตร์ไทยในหนังสือแมร่งมัวได้โล่ - -*

ผู้แสดงความคิดเห็น Pawwaw วันที่ตอบ 2009-10-30 16:01:59


ความคิดเห็นที่ 4 (1480845)

อ่านแล้วมั่วดี ไอเรื่องระลึกชาติได้เจ็ดชาติ 7 ชาติเนี่ย ผมเข้าไปเจอบางเว็บนะ น่าเชื่อกว่า เว็บนี้เขาเอาประวัติพระเจ้าตาก ที่บาทหลวงเข้ามาเผยแพร่ศาสตร์สนาคริสสมัยอยุธยามาเผยแพร่ในเว็บฯ อ่านแล้วน้ำตาไหลตลอดเลยครับ บาทหลวงบันทึกไว้ว่า ยุคพระเจ้าตากประเทศไทยใหญ่มาก เขาลงแผนที่โบราณให้ดูด้วยครับ มันไม่ใช่ประเทศครับ มันเป็นอาณาจักสยาม ครับ ยิ่งใหญ่มาก อ่านถึงตอนสุดท้าย ผมร้องจนตาบวมเลยครับ รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ผมว่าจะเข้าไปเซฟไว้ ปรากฏว่า เว็บหายไปแล้วเข้าไม่ได้ งง เลย ผมเล่ามากกว่านี้ไม่ได้ครับ เล่าแค่นี้ละกันนะครับ สมัยนั้นฝรั่ง (บาทหลวง) เขียนแผนที่สยามนะครับ เขาบันทึกตามที่เห็น ตามที่รู้ แล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร

ความโลภไม่ปรณีใคร ทำให้ตาบอด ไม่เห็นธรรม กรรมไดใครก่อวันหนึ่งจะต้องได้รับกรรม

คนดีๆ อยู่ไม่ได้ แม้ปัจจุบัน ปีใหม่นี้ ผมขอให้คนไทยรักกันมากๆ นะครับ ขอให้คนไทยทุกคน โชคดีตลอดปี 2553 นะครับ

ขอให้พระเจ้าตาก นายกฯปรีดี อาจารย์ป๋วย จงปกปักรักษาคนไทยที่รักความเป็นธรรม รักประชาธิปไตย ให้เจริญก้าวหน้า สุขภาพดี และปลอดภัย ตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น pote-fc วันที่ตอบ 2010-01-05 23:56:01


ความคิดเห็นที่ 5 (1493209)

พระดีทุกองค์ครับส่วนที่เลวคือมนุษย์ที่ใส่เครื่องนุ่งห่มสีเหลืองครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jed วันที่ตอบ 2010-04-29 04:41:56


ความคิดเห็นที่ 6 (1502325)

ถ้าพระเจ้าตากสละราชสมบัติให้พระสหายจริงแล้วทำไมลูกเมีัยของท่านถึงต้องโดนประหารหมด เหลือแต่โอรสองค์เดียวคือเจ้าฟ้าเหม็นซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าตากที่สมรสกับลูกสาวของพระยาจักรี ทำให้พระยาจักรีมีศักดิ์เป็นตา แต่ก็ต้องมาโดนประหารอีกหลังจากสิ้นรัชกาลที่1ไปเพียง 3 วัน โดยโดนข้อหากบฎ (หาอ่านข้อมูลในเน็ตได้ในกบฎเจ้าฟ้าเหม็น) ถ้าพวกท่านลองศึกษาหลายๆทางจะเห็นว่าชีวิตของพระเจ้าตากน่าสงสารมาก เรื่องแย่งชิงอำนาจมีมาทุกสมัยจวบจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ เรายอมรับความจริงกันเถอะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไท วันที่ตอบ 2010-07-22 14:04:13

ความคิดเห็นที่ 7 (1504292)