ReadyPlanet.com
dot


กองทัพธรรม-ธรรมยาตรา ไทย-ลาว-เขมร 2556 2/3


กองทัพธรรม ธรรมยาตรา

ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ทำบุญ

อุบลราชธานี - จำปาสัก - พระวิหาร

**************

วันที่ 13 - 17 เมษายน 2556 คณะกองทัพธรรม - ธรรมยาตรา จากกรุงเทพฯ ได้เดินทางไปทำบุญที่ประเทศลาวและเขมร แขวงจำปาสัก สปป.ลาว และเขตพระวิหาร กัมพูชา

- เพื่อถวายพระพุทธรูป พระไตรปิฎก พระธรรมจักร ฆ้อง และสังฆทาน แด่วัดในลาวและกัมพูชา
- เพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา และความสัมพันธ์อันดีของพุทธศาสนิกชน 3 ประเทศ
- เพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเปิดมุมมมองใหม่ให้ชีวิต

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-04-28 00:18:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1657517)

กองทัพธรรม ธรรมยาตรา

ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ทำบุญ

อุบลราชธานี - จำปาสัก - พระวิหาร

**************

วันที่ 13 - เมษายน 2556 เวลา 19.00 น. คณะกองทัพธรรม - ธรรมยาตรา ทำพิธีธรรมยาตรา ออกจากกรุงเทพฯ   

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 00:24:42


ความคิดเห็นที่ 2 (1657518)

กองทัพธรรม ธรรมยาตรา

ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ทำบุญ

อุบลราชธานี - จำปาสัก - พระวิหาร

**************

วันที่ 14 - เมษายน 2556

- เวลา 07.00 น. คณะกองทัพธรรม - ธรรมยาตรา ถึงท้ายเขื่อนสิรินธร (พัทยาน้อย) ทำภารกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า
- เวลา 09.00 น. คณะกองทัพธรรม ผ่านด่านช่องเม็ก เดินทางไปเมืองเก่าจำปาสัก
- เวลา 11.00 น. คณะกองทัพธรรม ทำพิธีห่มผ้าพระพุทธรูปวัดร้างจำปาสัก (วัดศรีสุมังค์)
- เวลา 12.00 น. คณะกองทัพธรรม รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านหน้าปราสาทหินวัดพู
- เวลา 13.00 น. คณะกองทัพธรรม ทำพิธีธรรมยาตรา  เดินอัญเชิญพระ Baby Buddha ผ้าห่มพระพุทธ พระธาตุ ดอกไม้ธูปเทียนทองของหอม ขึ้นไปทำบุญห่มผ้าและสรงน้ำพระ บนปราสาทหินวัดพู
- เวลา 18.00 น. คณะกองทัพธรรม ทำบุญที่วัดพูสะเหลา วัดที่ได้สมญาว่า "ดอยสุเทพ3" ทางเข้าเมืองปากเซ
- เวลา 20.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านริมโขงแล้วเข้าพักที่โรงแรมสมหวัง

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 00:33:12


ความคิดเห็นที่ 3 (1657519)

กองทัพธรรม ธรรมยาตรา

ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ทำบุญ

อุบลราชธานี - จำปาสัก - พระวิหาร

**************

วันที่ 15 - เมษายน 2556

- เวลา 07.00 น. คณะกองทัพธรรม ออกจากโรงแรมและทานอาหารเช้าที่ตลาดดาวเรือง
- เวลา 09.00 น. คณะกองทัพธรรม ออกเดินทางจากเมืองปากเซไปเกาะดอนโขง 
- เวลา 11.00 น. คณะกองทัพธรรม ถึงท่าแพเกาะดอนโขง เดินทางไปเมืองแสน นั่งเรือข้ามโขงไปเขมร
- เวลา 12.00 น. คณะกองทัพธรรม ขึ้นท่าเรือเขมรชื่อท่าเปือย ไปวัดปตุมวนาราม  กำปงสะเลา1 จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา เพื่อทำบุญถวายฆ้องกระชับสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 
- เวลา 13.00 น. คณะกองทัพธรรม ทำพิธีสวดมนต์ ถวายฆ้อง และรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วเดินทางกลับเมืองแสน ดอนโขง ประเทศลาว  เพื่อเดินทางไปทำบุญต่อที่วัดไชยมงคล ดอนฮีธาตุ
- เวลา 15.00 น. คณะกองทัพธรรม ข้ามจากดอนโขงมาที่ดอนฮีธาตุ  ทำบุญถวายพระพุทธรูป พระธรรมจักร พระไตรปิฎก ฆ้อง และทอดผ้าป่าร่วมกับชาวชาวดอนฮีธาตุ  (จุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อมาทำบุญที่วัดนี้)
- เวลา 18.00 น. เดินไปชมและห่มผ้าพระธาตุดอนฮีธาตุ ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ประจำเกาะ คำว่าดอนฮีธาตุก็ได้ชื่อมาจากพระธาตุนี้

- เวลา 19.00 น. เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก วิลล่าเมืองโขง  โรงแรมสุดหรูประจำเกาะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 00:48:09


ความคิดเห็นที่ 4 (1657520)

กองทัพธรรม ธรรมยาตรา

ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ทำบุญ

อุบลราชธานี - จำปาสัก - พระวิหาร

**************

วันที่ 16 - เมษายน 2556

- เวลา 07.00 น. คณะกองทัพธรรม ทานอาหารเช้าที่ตลาดท่าแพ(ลาวเรียกบัก) ดอนโขง
- เวลา 09.00 น. คณะกองทัพธรรม ไปทัศนศึกษาและเที่ยวน้ำตกคอนพะเพ็ง (Niagara OF Asia) 
- เวลา 11.00 น. คณะกองทัพธรรม เดินทางจากคอนพะเพ็งมาที่เมืองปากเซ และทานอาหารมื้อเที่ยง 
- เวลา 12.00 น. คณะกองทัพธรรม  ทานอาหารและช้อปปิ้งตลาดดาวเรืองเป็นครั้งสุดท้าย
- เวลา 14.00 น. คณะกองทัพธรรม ถึงด่านช่องเม็ก  เดินทางไปโขงเจียม
- เวลา 16.00 น. คณะกองทัพธรรม เดินทางมาที่อำเภอโขงเจียม ล่องเรือชมแม่น้ำสองสีกลางลำน้ำโขง
- เวลา 17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 17 - เมษายน 2556
- เวลา 07.00 น. คณะกองทัพธรรม เดินทางถึงวัดอินทาราม กรุงเทพฯ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 01:01:24


ความคิดเห็นที่ 5 (1657521)

  ภาพจาก Facebook

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 1/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 2/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 3/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 4/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 5/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 6/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 7/24

 กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 8/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 9/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 10/24 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 01:32:18


ความคิดเห็นที่ 6 (1657522)

กองทัพธรรม-ธรรมยาตรา

          เช้าวันที่ 15 เมษายน 2556 คณะกองทัพธรรม-ธรรมยาตรา ออกจากโรงแรมสมหวังที่พัก ไปรับประทานอาหารเช้าที่ตลาดดาวเรืองเมืองปากเซ ซึ่งเป็นตลาดประจำจังหวัด ระหว่างนั้นช่างภาพได้ใช้เวลาว่างที่มีอยู่สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ  ที่เข้ามาในรัศมี  แล้วได้ออกเดินทางอีก 130 กม.เพื่อไปเกาะดอนโขง เพื่อข้ามไปทำบุญที่วัดปตุมวนาราม กำปงสะเลา จ.พระวิหาร กัมพูชา  และกลับมาที่เมืองแสน ดอนโขง  เพื่อเดินทางข้ามเรือไปวัดไชยมงคล ดอนฮีธาตุ เพื่อทอดผ้าป่าถวายพระพุทธรูป พระธรรมจักร พระไตรปิฎก (ไทย 45 เล่ม) ฆ้อง และห่มผ้าพระธาตุ ดอนฮีธาตุ  

 

 http://www.youtube.com/playlist?list=PL2cfKnNKHapU-gPJR2Ueq7vr2ntclH19Y

คลิป playlist เหล่านี้เป็นคลิปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่ร่วมเดินทางและชาวลาวที่ตลาดดาวเรือง ปากเซ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 02:03:43


ความคิดเห็นที่ 7 (1657523)

 

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 11/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 12/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 13/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 14/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 15/24

 กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 16/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 17/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 18/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 19/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 20/24 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 02:12:30


ความคิดเห็นที่ 8 (1657524)

 

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 21/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 22/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 23/24

กองทัพธรรม สงกรานต์ 2556 24/24  

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 02:25:52


ความคิดเห็นที่ 9 (1657525)

กองทัพธรรม ธรรมยาตรา ทางชลมารค

*************
คณะกองทัพธรรมนั่งแพขนานยนต์ (ลาวเรียก บัก) ข้ามจากแผ่นดินใหญ่ไปดอนโขง
เพื่อไปท่าเรือเมืองแสน (ลาว) เพื่อที่จะต่อเรือไปเมืองแสบของเขมร
เพื่อทำบุญทอดผ้าป่ากระชับสัมพันธ์พุทธศาสนิกชน 3 ประเทศ
 

  

  

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-28 02:32:42


ความคิดเห็นที่ 10 (1657784)

  คณะกองทัพธรรม ข้ามบักไปดอนโขง

************
จากท่าบักดอนโขงก็เดินทางไปครึ่งเกาะไปท่าเรือเมืองแสน
นั่งเรือจากเมืองแสน(ลาว) ไปเมืองแสบ (เขมร)
เมืองแสบเขมร ก็คือท่าเรือท่าเปือยหรือกำปงสะเลานั่นเอง
ลาวเรียกท่าเปือยว่า เมืองแสบ เพื่อจะได้คล้องจองกับเมืองแสนของลาว

 http://www.youtube.com/playlist?list=PL2cfKnNKHapXpa_hUbdLdD6dzGnDk-yOq

 คลิป VDO การข้ามบัก (แพขนานยนต์) ขึ้นเกาะดอนโขง 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-29 19:53:32


ความคิดเห็นที่ 11 (1657785)

กองทัพธรรม ท่าบัก บนเกาะดอนโขง

**************

เมื่อคณะกองทัพธรรม เดินทางข้ามบักมาถึงดอนโขงแล้ว ก็เดินทางรอบเกาะไปที่ท่าเรือเมืองแสน
นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง ส่วนที่เป็นมหานทีสีทันดร (สี่พันดอน) ไปวัดปตุมวนาราม ท่าเปือย
กำปงสะเลา1 เขต
พระวิหาร กัมพูชา  เพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีในงานสงกรานต์
 
 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-29 19:54:00


ความคิดเห็นที่ 12 (1657792)

 

  

  

 http://www.youtube.com/playlist?list=PL2cfKnNKHapVV64-sG0qtCexUi2iiVBca

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-29 22:03:09


ความคิดเห็นที่ 13 (1657797)

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-29 23:24:14


ความคิดเห็นที่ 14 (1657798)

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-29 23:26:15


ความคิดเห็นที่ 15 (3980869)

louboutin pas cher

levis 501

ผู้แสดงความคิดเห็น leilei3915 2016-4-20 leilei (linlei3915-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-20 09:43:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.